KORETSUNE SEIKO,LTD.

Xi lanh thủy lực, máy bơn thủy lực, máy giảm tốc năng động của các cơ khí lớn như cơ khí xây dựng, cơ khí công nghiệp, cơ khí nông nghiệp

Chính sách

Chính sách

Máy thủy lực và máy giảm tốc chiếm đa phần trong sản phẩm của Công ty. Xi lanh thủy lực, máy giảm tốc, dạng kéo công sức mạnh của các nông cơ, máy cầy và cônglin v.v., các sản phẩm ứng dụng cho những dạng thủy lực Xi lanh của các xe nâng kéo ở phi trường là sản phẩm của Công ty. Nhãn hiệu Koretsune hoạt động trên nhiều lãnh vực công nghiệp. Công ty vẫn tiếp tục đặt mục tiêu nghiên cứu và khai thác các sản xuất sáng tạo đặc thù Koretsune Seiko.

Xi lanh thủy lực

Xi lanh thủy lực

Công ty quản lý gia công độ chính xác Xi lanh thủy lực dùng cho cơ khí xây dựng ở đơn vị μ, sao cho khỏi bị rỉ dầu khi sử dụng cao áp (35Mpa) ở các môi trường cực kỳ khắc khe. Sử dụng thép cường độ cao, nguyên liệu và kỹ thuật mới để đáp ứng các nhu cầu của khách hàng. Đây chính là Xi lanh thủy lực của Koretsune Seiko.

Sản phẩm OEM

Ngoài những sản phẩm đặc thù riêng của Công ty, theo bản vẽ từ khách, với thiết bị tân tiến cùng quản lý chất lượng, chúng tôi vẫn chế tạo và bán các sản phẩm theo nhu cầu. Riêng máy thủy lực, chúng tôi tận dụng kỹ thuật cố hữu, đề nghị đa dạng qua đề án sao cho giá thành hợp lý. Bởi thế, xin quí vị cứ tự nhiên liên hệ.

Máy bơm thủy lực
Xi lanh điều chỉnh
Mô tơ thủy lực có máy giảm tốc đi kèm

Máy bơm thủy lực

Xi lanh điều chỉnh

Mô tơ thủy lực có máy giảm tốc đi kèm

top Page corporate fact sheet major products design, quality control, and production management state-of-the-art equipment fabrication and Assembly employment info