KORETSUNE SEIKO,LTD.

Xi lanh thủy lực, máy bơn thủy lực, máy giảm tốc năng động của các cơ khí lớn như cơ khí xây dựng, cơ khí công nghiệp, cơ khí nông nghiệp

Thiết kế, quản lý chất lượng, quản lý sản xuất

Quản lý từ đầu đến cuối về độ chính xác của đơn vị μ (micrômet)

iso

μ (micrômet), nghĩa là làm ra độ chính xác 1 phần 1000, đây là sản phẩm của Koretsune Seiko. Triển khai hình dạng bằng dạng hình CAD 3 chiều, thiết kế thật chính xác, sản xuất dưới dạng rô bốt không người, qua nhiều thử nghiệm tính chịu đựng, và sau đó mới đến tay khách hàng. Hệ thống quản lý sản xuất KPS (Koretsune Product System) là hệ thống quản lý từ đầu đến cuối từ khi nhập vật liệu, sản xuất và xuất hàng. Mỗi công nhân đều ý thức trách nhiệm và tự giác, cùng một ý thức và làm cho công việc trở nên hiệu suất hơn. Thiết kế CAD 3 chiều

Thiết kế CAD 3 chiều

Thiết kế CAD 3 chiều

Công ty đầu tư CAD 3 chiều "Pro/E" TC Mỹ, và đối ứng cho khách hàng có thể tham gia kiểm tra trong quá trình. Đồng thời, trong Công ty, chúng tôi đổi sang dạng dữ liệu CAM, để đối ứng cho hiện trường có thể lập trình, thiết kế dụng cụ gá và gia công. Hình không gian 3 chiều có thể liên lạc với khách hàng qua thư điện tử, vì thế, việc bàn thảo chi tiết thiết kế sẽ không gặp phải khó khăn.

Hệ thống quản lý sản xuất KPS

 Hệ thống quản lý sản xuất KPS

KPS (Koretsune Product System) là hệ thống quản lý sản xuất đặc thù của Công ty. Quản lý từ đầu đến cuối từ khi nhận hàng, đặt vật tư, sản xuất và giao hàng. Nhờ vào đó mà chúng tôi có thể đáp ứng những yêu cầu của khách một cách linh hoạt.

Kiểm tra chuẩn máy bơm

Kiểm tra chuẩn máy bơm

Đây là máy kiểm tra tính năng cho các mặt hàng máy bơm thủy lực của Công ty trước khi xuất hàng. Các sản phẩm tạo ra qua hệ thống quản lý chất lượng chặt chẽ được ráp lại với nhau, và đây là công đoạn kiểm tra cuối cùng về tính toại nguyện mà khách yêu cầu.

Máy thử nghiệm độ bền của Xi lanh

Máy thử nghiệm độ bền của Xi lanh

Kiểm tra độ bền của Xi lanh thủy lực mẫu đã được thiết kế, kiểm chứng lại xem thử sản phẩm có đúng như thiết kế hay không? Có hai loại kiểm tra. Dạng kiểm tra độ bền kín của áp lực cao 35Mpa và lưu lượng 100L/mim. Dạng khác là kiểm tra độ bền của độ rung 2P trong áp lực tối đa 70Mpa. Qua những kiểm tra này, chúng tôi cung cấp các mặt hàng thật an toàn đến tận tay khách hàng.

Máy đo 3 chiều

Máy đo 3 chiều

Máy thủy lực của Công ty được gia công và quản lý ở đơn vị μ "micrômet" (1/1000mm). Tuy được gia công bằng thiết bị tối tân tiến, nhưng chúng tôi vẫn triệt để quản lý chất lượng qua sự kiểm tra lại sản phẩm bằng máy đo 3 chiều.

top Page corporate fact sheet major products design, quality control, and production management state-of-the-art equipment fabrication and Assembly employment info