KORETSUNE SEIKO,LTD.

Xi lanh thủy lực, máy bơn thủy lực, máy giảm tốc năng động của các cơ khí lớn như cơ khí xây dựng, cơ khí công nghiệp, cơ khí nông nghiệp

Gia công, lắp ráp

Chất lượng cao và hợp lý hóa cách triệt để

Công ty được sự tín nhiệm từ các sản phẩm có chất lượng cao chủ yếu là nhờ vào việc chế tạo Xi lanh thủy lực, máy thủy lực và máy giảm tốc. Dựa theo cách sử dụng, chúng tôi thiết kế, khai thác, gia công với kỹ thuật cao đa loại và đa dạng cho từng loại cơ khí. Triệt để xúc tiến hợp lý hóa việc lắp ráp các phụ tùng được chuyển đến từ bộ phận gia công. Đây là sự hảnh diện của chúng tôi trong quy trình sản xuất sản phẩm có chất lượng cao, độ chính xác cao và kỹ năng cao. Chúng tôi vẫn tiếp tục đầu tư thiết bị, nỗ lực sáng kiến mới để khai thác tính khả năng có thể.

Dây chuyền gia công rô bốt Xi lanh thủy lực
Dây chuyền gia công ống Xi lanh thủy lực
Dây chuyền gia công chi tiết Xi lanh thủy lực

Dây chuyền gia công rô bốt Xi lanh thủy lực

Dây chuyền gia công ống Xi lanh thủy lực

Dây chuyền gia công chi tiết Xi lanh thủy lực

Dây chuyển lắp ráp Xi lanh thủy lực
Dây chuyền gia công Xi lanh điều chỉnh
Dây chuyền lắp ráp Xi lanh điều chỉnh

Dây chuyển lắp ráp Xi lanh thủy lực

Dây chuyền gia công Xi lanh điều chỉnh

Dây chuyền lắp ráp Xi lanh điều chỉnh

Dây chuyền gia công chi tiết máy bôm thủy lực (FMS)
Dây chuyền lắp ráp máy bôm thủy lực

Dây chuyền gia công chi tiết máy bôm thủy lực (FMS)

Dây chuyền lắp ráp máy bôm thủy lực

top Page corporate fact sheet major products design, quality control, and production management state-of-the-art equipment fabrication and Assembly employment info