KORETSUNE SEIKO,LTD.

Xi lanh thủy lực, máy bơn thủy lực, máy giảm tốc năng động của các cơ khí lớn như cơ khí xây dựng, cơ khí công nghiệp, cơ khí nông nghiệp

Thiết kế Sản phẩm Thiết bị tiên tiến Gia công, lắp ráp

Một ước mơ lớn, tin vào cơ hội vô hạn và tính khả năng, để tiếp tục với những thách thức mới cho mỗi ngày

Để được khách hàng tín nhiệm, chúng tôi triệt để “nâng cao chất lượng” “tuân thủ thời hạn giao hàng” “giảm giá thành”

Như câu “Công ty thành con người”, vì thế mỗi công nhân quyết định mục tiêu thăng tiến cho cá nhân, siêng năng học hỏi và hành động với tâm hồn mới một cách sẵn sàng

Công ty Koretsune Seiko là Công ty sản xuất máy thủy lực. Với tư cách nhà sản xuất thực tiêu thụ, đã từng sản xuất các máy thủy lực ưu tú từ lâu đời. Các máy thủy lực của Koretsune Seiko làm vận hành các cơ khí xây dựng, cơ khí công nghiệp và cơ khí nông nghiệp.

Chi tiết thông tin tuyển dụng

information

Đã mở trang mạng mới

Trang đầu Thông tin Công ty Sản phẩm chủ yếu Thiết kế, quản lý chất lượng, quản lý sản xuất Thiết bị tiên tiến Gia công, lắp ráp リクルート Liên hệ