KORETSUNE SEIKO,LTD.

Xi lanh thủy lực, máy bơn thủy lực, máy giảm tốc năng động của các cơ khí lớn như cơ khí xây dựng, cơ khí công nghiệp, cơ khí nông nghiệp

Liên hệ

Mẫu điền hồ sơ

*Mẫu điền hồ sơ:
*Họ tên:
*Cách đọc bằng Romaji:
Ngày tháng năm sinh: NămMayThứ tư
*Giới tính:
Số bưu điện:
Địa chỉ:
Điện thoại:
*Địa chỉ thư điện tử:
*Lý lịch học vấn:
*Bằng cấp:
Nội dung khác:
 
top Page corporate fact sheet major products design, quality control, and production management state-of-the-art equipment fabrication and Assembly employment info