KORETSUNE SEIKO,LTD.

Xi lanh thủy lực, máy bơn thủy lực, máy giảm tốc năng động của các cơ khí lớn như cơ khí xây dựng, cơ khí công nghiệp, cơ khí nông nghiệp

Thông tin Công ty

Lịch sử

năm 1941 Ông Koretsune sáng lập nhà máy may với tư cách sản xuất y phục quân sự tại địa điểm Nishiyokota-cho 350 Kasai-shi
năm 1946 Đổi tên Công ty thành Công ty trách nhiệm hữu hạn  Koretsune Hifuku, chế tạo và bán sản phẩm dệt
năm 1969 Sáng lập thêm ngành công nghiệp thép, đổi tên Công ty thành Công ty Koretsune Seiko
năm 1972 Bắt đầu giao dịch với Công ty Mitsubishijuko, nhà máy Akashi (hiện tại là Công ty Caterpillar Japan, văn phòng Akashi)
năm 1975 Bắt đầu chế tạo Xi lanh thủy lực
năm 1978 Bắt đầu giao dịch với Công ty Mitsubishijuko, nhà máy đóng tàu Shimonoseki
Bắt đầu giao dịch với Công ty Mitsubishi Noki
năm 1981 Xây dựng thêm nhà máy theo đơn hàng tăng
năm 1984 Xây dựng thêm nhà máy để sản xuất máy giảm tốc
năm 1986 Bắt đầu công việc mạ không ô nhiễm
Bắt đầu giao dịch với Công ty Mitsubishijukgyo, nhà máy Takasago
năm 1987 Bắt đầu giao dịch với Công ty Kawasakijukogyo (hiện tại là Công ty KCM), nhà máy Banshu
Bắt đầu giao dịch với Công ty Mitsubishijukogyo, nhà máy Mihara
năm 1989 Xây dựng thêm nhà máy theo lượng hàng tăng
Bắt đầu giao dịch với Công ty Kawasakijukogyo, nhà máy Nishikobe
năm 1990 Bắt đầu giao dịch với Công ty Kobeseikosho (hiện tại là Công ty Kobelco Cranes)
năm 1991 Bắt đầu giao dịch với Công ty Shin Caterpillar Mitsubishi, nhà máy Sagami (hiện tại là Caterpillar Japan, nhà máy Sagami)
Xây dựng cư xá Kasai Haitsu
năm 1992 Xây dựng nhà nghỉ ở Kojima Hinase tỉnh Okayama
năm 1993 Xây dựng tòa nhà văn phòng trụ sở chính
năm 1996 Xây dựng cư xá độc thân Kasai Haitsu
năm 1997 Xây dựng nhà máy mới sản xuất máy bơm thủy lực
năm 1999 Vận hành hệ thống quản lý sản xuất “KPS”
Bắt đầu giao dịch với Công ty Mitsubishijukogyo, nhà máy Sagami
năm 2000 Nhận chứng chỉ ISO 9000
năm 2003 Bắt đầu giao dịch với Công ty Kobelco Kenki
Đầu tư CAD 3 chiều
Xây dựng phòng thí nghiệm thử nghiệm tính bền tiêu chuẩn Xi lanh thủy lực
năm 2005 Xây dựng nhà máy Kasai Minami trong khu công nghiệp phía nam Kasai theo lượng đơn hàng tăng
năm 2006 Bắt đầu giao dịch với Công ty Kubota
năm 2007 Thiết lập Công ty KS Work
Xây dựng nhà máy phun sơn theo lượng đơn hàng tăng
năm 2008 Thiết lập văn phòng tại Trung Quốc, thành phố Chugoku Koshu
Xây dựng nhà máy KS Work theo lượng đơn hàng tăng
năm 2009 Bắt đầu giao dịch với Công ty HUNAN SUNWARD INTELLIGENT MACHINERY
Nhận chứng chỉ ISO 14001
năm 2010 Bắt đầu giao dịch với Công ty IHI Kenki
Bắt đầu giao dịch với Công ty Caterpillar Xuzhou (CXL)
Thiết lập Công ty cơ khí Koretsune (Koshu) Ekiatsu thành phố Chogoku Koshu
Thiết lập Công ty Koretsune Seiko Vietnam, tỉnh Bắc Giang
top Page corporate fact sheet major products design, quality control, and production management state-of-the-art equipment fabrication and Assembly Tuyển dụng info